ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์

วันที่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ โดยดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ กับ นางสาวศิรินพร เดชศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วยนายมาโนช โคมเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศกติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์  และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒