สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประกวดผลงาน ตามกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ดร.พัชระ  งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ชี้แจงแนวทางการดำเนินการประกวดผลงาน ตามกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมบัวขาว โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด