สพป.หนองคาย เขต 1 เปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เป็นประธานเปิดค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 มีนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 138 คน คณะครูและบุคลากร จำนวน 18 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และสืบทอดพระพุทธศาสนาส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อสนองคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์และบรรพชน ปลูกฝังกุศลธรรมในจิตใจเยาวชน อันจะนำไปสู่ความสงบร่มเย็นของสังคม ณ โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด