สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม “การประชุมปรึกษาหารือการจัดประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕”

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม "การประชุมปรึกษาหารือการจัดประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕"-cover

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม “การประชุมปรึกษาหารือการจัดประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕”

🕤 วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมนาคราช สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายพิเชษฐ มหาวงศ์ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม “การประชุมปรึกษาหารือการจัดประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕” และคณะผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ร่วมประชุม โดยมี นางธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน

การประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการมอบหมายภารกิจงานแก่ผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน สำหรับการจัดประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://photos.app.goo.gl/yvm8bAuD1G3q1LXY8