รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผอ.สพก.จชต. กล่าวรายงาน ทั้งนี้ สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยนายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางเจะฮาสนะ ซอตีเมาะ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากร กลุ่มบริหารการเงินฯ ร่วมประชุม เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุและสินทรัพย์ ณ โรงแรมญันนะตีย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา