เลขาธิการ กพฐ. เปิดป้ายอาคารเรียน “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” และ “อาคารนานาชาติ” (International Building) ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” และ “อาคารนานาชาติ” (International Building) โดยมี นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 6 ชั้น เพื่อใช้เป็นห้องเรียน ห้องประชุม ขนาด 200 – 250 คน และศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 5 ชั้น เพื่อใช้เป็นห้องเรียน International Program ศูนย์ HCAC และห้องประชุมขนาด 400 – 450 คน ทั้งนี้ อาคารสถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนถือเป็นองค์ประกอบสําคัญต่อ การเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นปัจจัยส่งเสริมการสอนของครู การจัดสภาพแวดล้อมให้สวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของนักเรียน ด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา การเปิดอาคารเรียนถือเป็น การเปิดประตูแห่งการเรียนรู้ เป็นสถานที่ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์เพื่อต่อยอดสู่อนาคตที่ดีต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร