อ.ก.ต.ป.น.​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ ติดตาม​ ตรวจเยี่ยม​ การบริหารจัดการศึกษา​ โรงเรียนในสังกัด​ ภาคเรียนที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2565

คณะอนุกรรมการ​ ติดตาม​ ตรวจสอบ​ ประเมินและนิเทศการศึกษา​(อ.ก.ต.ป.น.)​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย​ เขต​ 2​ ลงพื้นที่นิเทศ​ ติดตาม​ ตรวจเยี่ยม​ และให้กำลังใจ​ การบริหารจัดการศึกษา​ การจัดการเรียนการสอน​ พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับและพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้เป็นคนเก่ง​ คนดี​ และอยู่ในสังคมได้มีความสุข​ ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา​ ครั้งที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2565​ ทุกโรงเรียนในสังกัด​ เพื่อนิเทศ​ ติดตาม​ ตรวจสอบการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในสังกัด… (เครือข่ายประชาสัมพันธ์​ อ.ก.ต.ป.น.​ สพป.สท.2… ภาพ/มณีวรรณ… ข่าว)