สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ พร้อมด้วยนางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อร่วมพิจารณาการบริหารอัตรากำลังฯ ตามหลักเกณฑ์อัตราส่วนจำนวนนักเรียนพิการต่อพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ 2565  ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3