สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมการตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

         วันที่ 11 สิงหาคม 2565  เวลา 10.00 น.  นายอัมพล  หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้การต้อนรับนางมัทนา สุวัณณุสส์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นางรมิดา เรียงเงินรามัญ  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นางสาววงเดือน ใช้ได้สุก  ตรวจสอบภายในจังหวัดปราจีนบุรี/เหรัญญิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี  และนายไพศาล  ที่รัก  ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในเขตพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอนาดี โดยได้มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์ฯ และถุงยังชีพให้กับนักเรียนทุน  จำนวน 15 ราย ทั้งนี้  มีนักเรียนในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  จำนวน 2 คน  เข้ารับการตรวจเยี่ยม   ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านวังมะกรูด  และนักเรียนโรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร  ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2