สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในวัยเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

12 สิงหาคม 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์พระบรมราชินนีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระขนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในภาคเช้า นายผล ดำธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณหอประชุมสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พสกนิกรชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีทางพุทธศาสนา ฟังธรรมและร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 91 รูป และกิจกรรมประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล การประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรของศาสนาสริสต์ การประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร ของศาสนาอิสลาม ในภาคค่ำมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ ภายในสนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งวันนี้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ให้เข้าร่วมพิธีทั้งในภาคเช้าและภาคค่ำ