ทูลเกล้าฯ ถวายคู่มือค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายอนุรักษ์ ระย้า ศึกษานิเทศก์ และ นายวีระ พิมพ์ศิริ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ นำเด็กชายกฤษณ หาลาภ นักเรียนโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ซึ่งเป็นผู้เเทนเยาวชนรักษ์พงไพรทูลเกล้าฯ ถวายคู่มือค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรฯ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สุกัญญา หมั่นจิตร์