เริ่มแล้ว การแข่งขันกีฬาจิตอาสาเสริมสร้างสานสัมพันธ์ ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษามิตรสายชล อ.สายบุรี จ.ปัตตานี สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3

วันที่ 11 สิงหา 2565 นายบุญล้อม โสภาพรหม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาจิตอาสาเสริมสร้างสัมพันธ์ศูนย์เครื่อข่ายคุณภาพการศึกษามิตรสายชล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป๊หลวง โดยมี นายอาแว เจ๊ะมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาเลาะ รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ มิตรสายชล อ.สายบุรี คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมให้ต้อนรับอย่างอบอุ่น หลังจากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนบ้านบาเลาะ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี


งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตาน เขต 3
http://www.pattani3.go.th

Fusiah ฺBlukawalee
Latest posts by Fusiah ฺBlukawalee (see all)