สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบหมายให้ นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียน stand alone ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมมออีแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4