สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดอบรมพัฒนาแนะแนวแววอาชีพในยุค next normal

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมประชุมปฏิบัติการแนะแนวแววอาชีพในยุค Next Normal ณ ศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแก่ครูแนะแนว ให้มีความรู้ความเข้าใจในโลกการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมเทคโนโลยียุค 5G และการใช้ชีวิตยุค Next Normal และพัฒนาศักยภาพของครูแนะแนว สามารถแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนมีแนวทางในการศึกษาหรือประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องและตรงกับตลาดแรงงานในยุค Next Normal โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 65 คน จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

https://www.facebook.com/588904804513096/posts/pfbid0VJCzHuqNU5sx6WQfzogkgifaA2N2zQbeMHb8g3qPwPuamAwtMzeaEZFne6TpxRSbl/?d=n