สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของบุคลากรฯ ในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 10 -13 สิงหาคม 2565 นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้ นางลภาภัทร ผลสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอในสงขลา โดยมีนายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผอ.สพก.จชต. ปฐมนิเทศการบรรยายให้ความรู้ด้านการเงินฯ ณ โรงแรมญันนะตีย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th

Fusiah ฺBlukawalee
Latest posts by Fusiah ฺBlukawalee (see all)