โครงการสร้างบ้านนักเรียน ที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัย สพป.ลำพูน เขต 1

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมโครงการสร้างบ้านนักเรียน ที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัยและการจัดตั้งกองทุนสร้างบ้านให้นักเรียน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ผู้แทน ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานเครือข่ายฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมเตรียมความพร้อม และติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างบ้านนักเรียน ที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัยและการจัดตั้งกองทุนสร้างบ้านให้นักเรียน โดยจัดให้มีการแข่งขันกอล์ฟเพื่อการกุศล และจัดตั้งผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างบ้านให้นักเรียน ในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน