สพป.ตรัง เขต 1 “รักษ์ผ้าไทย รักษ์ความเป็นไทย เชิญชวนชาวตรังสวมใส่ผ้าไทย” วันผ้าไทยแห่งชาติ

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรในสังกัด ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และนโยบายจังหวัดตรังของ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผวจ.ตรัง “รักษ์ผ้าไทย รักษ์ความเป็นไทย เชิญชวนชาวตรังสวมใส่ผ้าไทย”