สพป.อุดรธานี เขต 2 มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การเขียนเรียงความ ป.4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 ระดับประเทศ

       วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายสมาน บุญจะนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มอบโล่และเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การเขียนเรียงความ ป.4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 ระดับประเทศ  แก่เด็กชายอารชวิน  ผดาศรี  และนางสาวอรุณลักษณ์   เหลาเกลี้ยงดี  ครูผู้ฝึกสอน  โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง  และมอบทุนการศึกษามูลนิธิ สปจ.อุดรธานี มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนจังหวัดอุดรธานี และมูลนิธิอาจารย์เรียมสงวน การุณ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4/2565  ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2