สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 28/2565 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ผ่านระบบ Video Conference

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และบุคลากร ในสังกัด ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 28/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบ นโยบายการจัดการศึกษา โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รอง เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานฯ จากนั้นได้ประชุมสภากาแฟ แจ้งข้อราชการและภารกิจงานของกลุ่มต่างๆ ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3