สพม.ปัตตานี ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านความปลอดภัย ปีการศึกษา 2565 (MOE Safety Center)

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านความปลอดภัย ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานความปลอดภัย และจัดทำแผนเผชิญเหตุความปลอดภัย เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นระบบและประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชาติชาย นุชประไพ วิทยาพี่เลี้ยง (MOE Safety Center) ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 เป็นวิทยากร และ ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนวของ สพฐ. มอบนโยบายเรื่องสถานศึกษาปลอดภัย (MOE Safety Center) ทั้งนี้โดยมี เจ้าหน้าที่ SC-Operator และเจ้าหน้าที่ SC-Action ของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมดังกล่าวจำนวน 34 คน ณ ห้องประชุมสกายเลาจน์ (Sky Lounge) ชั้น 9 โรงแรมเซาเทิรน์ วิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ภาพข่าว : นายมะสอและ สารอเอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/1-uqBBUS6WC538mqe92racK5nW9e…