สพม.ปัตตานี ร่วมเสวนา “เดินหน้าการศึกษาจังหวัดปัตตานี” ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี นางวิมลวัลย์ จุลพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลานวิทยา นายเสรี ยีดอรอแม ผู้อำนวยการโรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” และ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมเสวนา “เดินหน้าการศึกษาจังหวัดปัตตานี” ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี โดยมี โรงเรียนแม่ลานวิทยา และโรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานแสดงสินค้า ศิลปวัฒนธรรม และงานกาชาดประจำปีจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12-22 สิงหาคม 2565 ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ภาพ/ข่าว : นายมะสอและ สารอเอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบ้ติการ