ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS.OBEC) รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS.OBEC) รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 โดยมี นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (ผอ.สพร.) กล่าวรายงาน และนักทรัพยากรบุคคล ประจำเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วม ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS.OBEC) ขึ้น เพื่อแนะนำวิธีการใช้ ระบบ HRMS.OBEC แก่นักทรัพยากรบุคคล ประจำเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดย แบ่งเป็น 4 รุ่น ได้แก่

รุ่นที่ 1 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

และรุ่นที่ 4 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2565 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา

เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงขยายผลสู่การเป็น Big Data ของ สพฐ. และสามารถเชื่อมโยงเป็นข้อมูลให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของ กระทรวงศึกษาธิการ เข้าใช้ประโยชน์ สร้างความสะดวกในการติดต่อประสานงานทางราชการ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็วยิ่งขึ้นต่อไป