ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมงาน “สพฐ. ติดอาวุธความรู้ให้เด็กไทยทุกคน อ่านออกเขียนได้ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)”

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) นางสาวปวันรัตน์ สนธิสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวจิราพร บัวงาม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมและจัดแสดงนิทรรศการในงาน “สพฐ. ติดอาวุธความรู้ให้เด็กไทยทุกคนอ่านออกเขียนได้” เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ณ สวนวันครู กระทรวงศึกษาธิการ