สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเปิดการประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของ สพฐ. ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕             ณ โรงแรมอัลวาเรซ บุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมอัลวาเรซ บุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาช่วยกันขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการของสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อีกด้วย