สพม.ลำปาง ลำพูน ระดมความคิดเห็น หารือการเรียนรวมโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ร่วมกับโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา