สพม.ลำปาง ลำพูน พร้อมรับการนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม “โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา”