สพม.ลำปาง ลำพูน เตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์