นายไพโรจน์​ วิเศษ​ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

วันที่ 18 สิงหาคม 2565
นายไพโรจน์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน โดยโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site 100 % เน้นมาตรการด้านความปลอดภัย 6+6+7 อย่างเคร่งครัด

เสาวรีย์ ศรีจันทร์