สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพ

       วันที่ 19 สิงหาคม 2565  เวลา 13.30 น. นายอัมพล  หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พร้อมบุคลากรในสังกัด  ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โดยนายสหชัย  แจ่มประสิทธิ์สกุล  นายอำเภอกบินทร์บุรี  กล่าวต้อนรับ  และนายสมหมาย สังขะวินิจ ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) กล่าวรายงาน และนำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและแนวทางของโครงการโรงเรียนคุณภาพ  ซึ่ง ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ข้อเสนอแนะ และเยี่ยมชั้นเรียน ตรวจการก่อสร้างอาคารเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ  จากนั้นเดินทางกลับ