สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมพิธีเปิดการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

+++++วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วย นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีเปิดการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้จัดขึ้นทุกจังหวัด ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด ได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองนายกยุวกาชาดจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง รับมอบเกียรติบัตร สนับสนุนการจัดงานยุวกาชาดส่วนภูมิภาคจากประธานในพิธี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต