สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

      วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี มีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ ไทย (บ้านห้วยหมากหล่ำ) ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เพื่อทรงเปิด อาคารเรียน และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ และทรง เยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย (บ้านห้วยหมากหล่ำ)