สพม.ปัตตานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ตามนโยบายเร่งด่วน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) สู่การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) และมีการวัดและประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning : AFL) โดยมี นายอาซิ ดราแม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายวิสุทธิ์ คงกัลป์ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนควนเนียงวิทยา สังกัด สพม.สงขลา สตูล เป็นวิทยากร ทั้งนี้มีครูในสังกัดจำนวน 118 คน เข้ารับการอบรมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 ณ ห้องพญาตานี 1 โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ภาพข่าว : นายมะสอและ สารอเอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ