สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “นวัตกรรมการศึกษา” ปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (สพป.เชียงใหม่ เขต 1) โดยมี นายสมพงศ์ พรมจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการตัดสินนวัตกรรม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน จัดขึ้น ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ภายในงานได้มีการนำเสนอนวัตกรรมการศึกษา จำนวน 423 รายการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ให้เกิดการพัฒนาการเรียน การสอนเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับนักเรียน