สพป.อุดรธานี เขต 2 จัดกิจกรรมโครงการศึกษา ดูงานโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน

     วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.ศุภชัย โถบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2   นำผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ศึกษาดูงาน โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ณ โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี และโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยา อำเภอหนองหาน สังกัด สพป. อุดรธานี เขต 3