สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมพิธีทำบุญและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนบ้านยางงาม

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายพชรพล จ่าพุลี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมพิธีทำบุญและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในโอกาสก่อตั้งโรงเรียนบ้านยางงาม ครบ ๔๔ ปี และฉลองอาคารเรียนหลังใหม่ (อาคารแกล้วกล้า) รับผิดชอบโดย นางสาวอัจฉรี สรรพคุณ ผอ.โรงเรียนบ้านยางงาม ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน ณ โรงเรียนบ้านยางงาม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง