สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประชุมวางแผนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบหมายให้ นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมวางแผนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV และ DLIT)โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 256๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ณ โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ