สพป.ลพบุรี เขต 1 ศึกษาดูงานห้องเรียน EIS (English for Integrated Studies)

วันที่ 25 สค. 65 นายนิพนธ์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายไกรสิทธิ์ เกษี / นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ /นายพันธ์วิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รอง ผอ.สพป.ลบ1 /คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู รร. เมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ (มิตรภาพที่ 50) และโรงเรียนอนุบาลทหารบก ศึกษาดูงานห้องเรียน EIS (English for Integrated Studies) เพื่อเตรียมการเปิดเรียนในปีการศึกษาหน้า ณ โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา (กองทัพบกอุปถัมภ์) อ.เมือง จ.ลพบุรี