สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 (ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์) ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะ”โครงการผู้ว่ามาหานะเธอ”ที่รร.วัดบ้านสระ

ผู้ว่ามาหานะเธอ รร.วัดบ้านสระ ขอคำสัญญาจากเด็ก ๆ ไม่ยุ่งยาเสพติด จะทำให้พ่อแม่มีความสุข

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผจว.สุพรรณบุรี  พร้อมด้วยคณะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ดร.วีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจ.สุพรรณบุรี ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นายสมชาย ลิ้มประจันทร์ รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 คณะศึกษานิเทศก์ นายอำเภอสามชุก และผู้นำท้องถิ่น เดินทางไปรร.วัดบ้านสระ สังกัดสพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เพื่อจัดกิจกรรมโครงการผู้ว่ามาหานะเธอ โดยนางพิศสมัย วงษา ผอ.รร.วัดบ้านสระ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองให้การต้อนรับ หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดพบปะนักเรียน โดยการถาม-ตอบรับรางวัล ทั้งนี้ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการนี้ว่า เพื่อให้กำลังใจครู ดูโรงเรียน เยี่ยมเยียนเด็กนักเรียน และต้องการเห็นคนสุพรรณบุรี ทุกครอบครัว ทุกคนมีความสุข พร้อมขอคำสัญญากับเด็กนักเรียน 2 ข้อ 1.ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 2.จะทำให้พ่อแม่มีความสุข