สพป.หนองคาย เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือข้าราชการครูในสังกัดเสียชีวิต นางสาวชลินันท์ ใจชื่น (มงคลศรี) โรงเรียนบ้านโคกคอน

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 11.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญส่ง ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมคณะ ฉก.ชน.สพป.นค.1 (ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1) มอบเงินช่วยเหลือของกองทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ให้กับบิดาข้าราชการครู เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว นางสาวชลินันท์ ใจชื่น (มงคลศรี) โรงเรียนบ้านโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ณ บ้านเลขที่ 175 หมู่ที่ 12 บ้านหัวทราย อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการครูดังกล่าว ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด