สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565

       1 กันยายน 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมบทบาท อำนาจหน้าที่และประสิทธิภาพของคณะกรรมการฯ  ให้มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับภาคีเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอก  ในการนี้ ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมประชุม ผ่านรูปแบบ Application ZOOM จากห้องประชุมไอ่คำ สพป.อุดรธานี เขต 2