สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน และเจ้าหน้าที่การจัดงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ระดับเขตพื้นที่

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการตัดสิน และเจ้าหน้าที่การจัดงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ระดับเขตพื้นที่ โดยมีนายศาสตรา ปาสาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ตัดสินตามกลุ่มสาระต่างๆ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ หลักเกณฑ์การให้คะแนน กำหนดการ และสถานที่การแข่งขัน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 2-4 กันยายน 2565 ใช้สนามแข่งขัน ทั้งหมด 3 สนามแข่งขัน ได้แก่ ห้องประชุมฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โรงเรียนเมืองปัตตานี โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย และอาคารอเนกประสงค์ อบจ.ปัตตานี