สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 เมืองหนองคาย

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 เมืองหนองคาย เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้ได้รับความรู้และวิธีการเรียนการสอนใหม่ๆ พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองโดยการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนอื่น ๆ และเพิ่มขวัญและกำลังใจในการทำงาน ในการขับเคลื่อนการศึกษา ณ ห้องประชุมครัวภัสสร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) อย่างเคร่งครัด