สพป.พัทลุง เขต 2 จัดการประชุมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคสงฆ์ 18