ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ ครั้งที่ 2  โดยมีนายอนุชิต สังฆสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ทั้งนี้ นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสุนิติ พรายศรี เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ฯ สำนักพระราชวัง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมทบทวนรายละเอียดและรูปแบบการจัดกิจกรรมในวโรกาสเสด็จฯ และทบทวนเตรียมความพร้อม ในส่วนของสำนักพระราชวัง  ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 3  ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี