นายไพโรจน์ วิเศษ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวสังกัด สพป.ลำปาง เขต 2

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  อบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวสังกัด สพป.ลำปาง เขต 2 โดยมี นายไพโรจน์  วิเศษ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม  และได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ โดย นายวิชาญ ชัยชมภู นายกสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 2 จำนวน 75 คน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมลำปางหลวง สพป.ลำปาง เขต 2