สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการสร้างเว็บไซต์โรงเรียนเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนด้วยระบบออนไลน์

       วันที่ 8 กันยายน 2565  เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์โรงเรียนเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนด้วยระบบออนไลน์  ซึ่งการอบรมเพื่อให้โรงเรียนมีเว็บไซต์โรงเรียนเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบ และดำเนินการประเมิน ITA อย่างต่อเนื่องทุกปี  กิจกรรมการอบรมกำหนด 2 วัน ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565 ด้วยระบบออนไลน์  และโรงเรียนที่ประสงค์มาอบรมที่ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  จะมีวิทยากรพี่เลี้ยงให้การดูแล  เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสร้างเว็บไซต์ในการเผยแพร่ผลงาน สามารถนำเอกสารงานของโรงเรียนขึ้นเผยแพร่ และส่งลิงค์เพื่อรับการประเมินต่อไป โดยคณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากข้าราชการครูในสังกัด และบุคลากรของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2