ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  โดยมี พระศรีธรรมภาณี, ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม เป็นประธานในพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด