สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล  IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564

       วันที่ 8 กันยายน 2565  เวลา 09.30 น.  นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564  (Internal Quality Assurance AWARD) ซึ่งการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 ร่วมกันพิจารณาและคัดเลือกสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้  โดยมีสถานศึกษาขนาดเล็ก เข้ารับการพิจารณาและคัดเลือก จำนวน 8 โรงเรียน  และ สถานศึกษาขนาดกลาง  เข้ารับการพิจารณาและคัดเลือก  จำนวน  5 โรงเรียน  ณ  ห้องประชุม 2 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2