สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2566-2570 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2566-2570 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) โดยสำนักงานจังหวัดหนองคาย เพื่อจะได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด จากหัวหน้าส่วนราชทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุมหนองคายคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) อย่างเคร่งครัด