ผู้ว่ามาหานะเธอ ที่โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

.. ผู้ว่ามาหานะเธอ” รร.วัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” ขอคำสัญญาจากเด็ก ๆ ไม่ยุ่งยาเสพติด จะทำให้พ่อแม่มีความสุข

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผจว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะนายกเหล่ากาชาดจ.สุพรรณบุรี ดร.วีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจ.สุพรรณบุรี นายอำนวย ดีประสิทธิ์ รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี คณะศึกษานิเทศก์ นายอำเภอเดิมบางนางบวช และผู้นำท้องถิ่น เดินทางไปรร.วัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” สังกัดสพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เพื่อจัดกิจกรรมโครงการผู้ว่ามาหานะเธอ โดยนายพนม เข็มเงิน ผอ.รร.วัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองให้การต้อนรับ หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดพบปะนักเรียน โดยการถาม-ตอบรับรางวัล และกล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการนี้ว่า เพื่อให้กำลังใจครู ดูโรงเรียน เยี่ยมเยียนเด็กนักเรียน และต้องการเห็นคนสุพรรณบุรี ทุกครอบครัว ทุกคนมีความสุข พร้อมขอคำสัญญาจากเด็กนักเรียน 2 ข้อ 1.ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 2.จะทำให้พ่อแม่มีความสุข